Happiness, Self Development, Self Improvement

Dech života, dotek míru

Nikdy není okamžik, kdy žijeme, aniž by dech života byl darem! Jsem věčně vděčný za tento úžasný dar života! Sedím tady v této chvíli, s vděčností ohromující srdce. Jsem naživu!

Kdykoli si vezmu čas, abych přemýšlel, proč jsem tady, vzpomínám si, jak zoufale toužím neztrácet čas, který jsem byl přidělen. Zůstává v mém bytí tolik, že si stále přeje být zřejmé, že jsem neustále upozorňován, abych se k němu dostal dříve, než bude pozdě.

Než je můj čas příliš pozdě, doufám, že jsem se s vámi podělil o ty víry, které mě činí tím, kým jsem. Často je čas, kdy bereme za samozřejmost společnost jiné lidské bytosti, nebo bereme za samozřejmost, co si mohou myslet. Jsem tu, abych vám říkal, že by bylo mnohem výhodnější, kdybychom se snažili vědět, co je nejtajnějším tajemstvím, jaké má jiné tajemství. Nebo jednoduše řečeno, abyste si byli vědomi toho, co si myslíte, namísto toho, co si myslíte, že si myslíte!

Když budeme mít tento život, musíme si uvědomit, že máme příležitost být naplněni mírem. Každý dech, který vezmeme, vede ke vzniku energie, kterou musíme aplikovat na nějaký zájem. Když se rozhodneme aplikovat tuto energii na ty snahy, které lépe světu pro ty kolem nás, a ty, kteří přijdou, najdeme smysl tohoto míru.

Mír takový, jaký svět neví, je náš na otázku! Nejlepším způsobem, jak požádat o tento mír, je žít život zaměřený na to, aby každá myšlenka byla uvězněna v poslušnosti Krista nebo jinými slovy, aby učinil vůli Otce, Stvořitele vesmíru. Tímto způsobem se učíme, co je to láska, protože máme energii Lásky a skrze vyjádření této lásky zažíváme mír!

Kéž budou všechny vaše zítřky naplněny dechem života a dotekem míru!

Cheryl G Burkeová

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *